X

280 деца са обхванати в образователните и социални дейности в Общностния хъб за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур"

280 деца са обхванати в образователните и социални дейности в Общностния хъб за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур"

image

280 деца са обхванати в образователните и социални дейности, предлагани  по проекта "Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово".
Целевата група на проекта е деца от 0 до 6 години, които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност и социално изключване, особено от ромски общности; родители, настойници, бъдещи родители или основни обгрижващи лица на децата от основната целева група.

Освен деца от целевата група, сред потребителите са попаднали и такива, които не са признати от бащата, особено дъщерите; деца на непълнолетни майки, които не предоставят адекватни грижи; деца от многодетни семейства; деца, които никога не са имали играчки или детски приспособления; деца, които са от семейства със сложни взаимоотношения (братята или сестрите са от различни майки и бащи), деца със сложни/нелечими заболявания, за които родителите не полагат необходимите грижи, поради незнание или неглижиране; деца, които са недохранвани поради незнанието на майката как и какви грижи да полага; деца, които израстват асоциално от липса на социална култура от страна на родителите/общността в квартала или селото; деца, които никога не са чували българска реч.
Това съобщиха по време на междинна пресконференция членовете на екипа, отговарящ за управлението на проекта и изпълнението на дейностите по него. На събитието присъства и зам.-кметът на Горна Оряховица по хуманитарни дейности Петя Иванова.

Проектът стартира на 18.04.2022 г. с финансиране по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.
Стойността му е 918 643,36 лева (469 702,10 евро), с продължителност 24 месеца.
Бенефициент е Община Горна Оряховица. В изпълнението на заложените дейности важно значение има участието на партньорите по проекта, а именно от страна на България – сдружение „Алфа клуб“ и от страна на Норвегия – сдружение „Родна реч“.
За целите на проекта бе създаден Общностен комплекс, който включва три хъба за ранно детско образование и грижи, осъществяващи образователни и социални мерки за уязвими деца на възраст от 0 до 6 години – в гр. Горна Оряховица,  село Върбица и село Драганово.
 
В хъб Горна Оряховица е направен ремонт на помещенията и кухнята, в която се приготвя храна за ползвателите на услугата. Екипът се състои от педагози, психолози, специалисти в социалната сфера, медицинска сестра и други.
 
По време на изпълнение на дейностите, екипът на Общностен комплекс „Божур“ организира множество събития и информационни кампании, свързани с разпространението на проекта.
По-ярките от тях бяха участието в празничния календар, организиран от Община Горна Оряховица по повод Празника на град Горна Оряховица и Празника на горнооряховския суджук; както и изнесени детски работилници и празници с различна тематика. Гости и жители от цялата община, както и от съседните населени места, имаха възможността да се запознаят с дейностите на проекта. Това даде възможност екипът да се срещне с потенциални потребители и да ги привлече към проекта.  

Извършено бе посещение в гр. Осло от екипа за управление и екипа за изпълнение на проекта. Посещението бе насочено към обмен на опит и добри практики в ранното детско развитие. Домакините от сдружение "Родна реч" споделиха своите предизвикателства и проблеми в работата с деца, особено в усилията си да поддържат културните ценности и обучение на българския език сред българските деца в Норвегия.
 
Делегацията беше официално посрещната в Посолството на Република България в Осло от извънредния и пълномощен посланик Десислава Иванова.  Бяха обсъдени детайли около проекта, а гостите изразиха своите очаквания от визитата и положителни впечатления от ефективността на финансовия механизъм, подчертавайки наблюдавания напредък в интеграцията и социализацията на децата и техните родители.
 
В края на месец март 2024г. Общностният комплекс очаква делегация от партньорите по проекта сдружение „Родна реч“ от гр. Осло да пристигне в гр. Горна Оряховица и по този начин да се финализира изпълнението на дейност „Двустранни взаимоотношения“.
 
По време на изпълнение на проекта, успешно се популяризира приноса на Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез безвъзмездните средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., както и финансовата подкрепа осигурена с тях.Смяна на Езика