X

Стартираха дейностите по създаването на Общностен комплекс (хъб) в Горна Оряховица

Стартираха дейностите по създаването на Общностен комплекс (хъб) в Горна Оряховица

image

 Стартираха дейностите по Проект BGLD-2.003-0011-C01  "Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово". Дейностите се реализират по програма  „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и е на стойност 918 643.36лв. 

Вече е сключен  договор с изпълнител за реализиране на дейност „Информация за публичност“ и започнаха да се осъществяват заложените мерки.

Избран е и изпълнител за реализиране на строително-ремонтните дейности, но все още тече срок за обжалване на избора, след което ще бъде сключен договор. Предстоят да се финализират и другите обществени поръчки. "Божур" 

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.  

Смяна на Езика