X

Проект

Проект

Основни данни
Вх. рег. №: BGJUSTICE -3.002-0004
Оперативна програма
Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи
Подобрено социално включване на децата и младите
Образование и грижи в ранна детска възраст
Наименование на проектно предложение
Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово

Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)
Община Горна Оряховица

Дейностите се реализират по програма 
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и е на стойност 918 643.36лв. 
 
Смяна на Езика